GALLERY

17/09/2016 – Soho M-029S @┬áThe Shaughnessy

img-20160917-wa0004

 

17/08/2016 – Alpine M-009LS @┬áTanah Merah Kechil Rise

2016.08.17_Tanah Merah Kechil Rise

 

22/03/2016 – Reve JB-301 @ Jalan Jarak

IMG-20160322-WA0008

 

09/02/2016 – Reve JB-301 @ Jalan Salang

2016.02.09_Reve JB-301_Jalan Salang

 

04/02/2016 – Alpine M-009LS @ Adam Green

2016.02.04_Alpine M-009LS_Adam Green

 

03/02/2016 – Bliss JB-304 @ Jalan Salang

2016.02.03_Bliss JB-304_Jalan Salang